Zřizovatel

Učební a studijní obory

Maturitní obory (čtyřleté studijní obory)

Učební obory (tříleté učební obory)

Nástavbové studium

Vzhledem k tomu že naše škola je státní, neplatí se zde žádné školné.

Nabídka dalšího vzdělávání

Naši partneři