Přehled ukončených projektů

 

OPVK

Název projektu: Poznáváme naše sousedy

Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0112

Více informací.

 

 

op_vk_plakat_01_barva


informacni-banner_eulogo-rop-jz

Název projektu: Počítačové sítě a moderní elektrotechnika v praxi


Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.3262
Realizace projektu: 2.6.2014 – 28.7.2015
Termín zahájení fyzické realizace projektu: 1.4.2015
Termín ukončení fyzické realizace projektu: 30.6.2015

Více informací.

 


 

 OPVK

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 – 30. 6. 2015

Více informací.

 


Peníze školám

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou je zapojena do vyzvy EU peníze středním školám. Více informací.


Projekt: ZŠ Zliv – zlepšení podmínek pro technické a přírodovědné vzdělávání

 rop_jihozapad

Projekt: ZŠ Zliv – zlepšení podmínek pro technické a přírodovědné vzdělávání

Realizátor: Město Zliv

Partner projektu: Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Více informací.


Zavádění nových technologií do výuky praktického vyučování v technickém oboru elektro

OPVK

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.1.14/01.0045

Název projektu:

Zavádění nových technologií do výuky praktického vyučování v technickém oboru elektro

Doba trvání projektu

od 1.8 2012 do 31. 12. 2014

Více informací.

 


Bez názvu-1Zateplení vybraných objektů SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

Datum zahájení realizace: prosinec 2014

Datum ukončení realizace: 1. 6. 2015

Více informací.

 


 Zkvalitnění a rozšíření výuky v IT oborech na SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

 OPVK

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.1.14/01.0023

Název projektu:

Zkvalitnění a rozšíření výuky v IT oborech na SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

Doba trvání projektu

od 16. července 2012 do 31. 12. 2014

Více informací.

 


 3. výzva OPVK

OPVK

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu: Využití ICT pro rozvoj a ověřování klíčových kompetencí v návaznosti na školní vzdělávací programy

Více informací.

 


UNIV 2 KRAJE

UNIV Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ

Více informací.

 


UNIV 3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Více informací.

 


Nová odborná učebna na SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

Dne 1. 12. 2009 byla na Střední odborné škole elektrotechnické, Centrum odborné přípravy v Hluboké nad Vltavou uvedena do provozu nová odborná učebna určena k výuce kreslení a simulace elektrických obvodů.

Více informací.

 


Inovace vzdělávání rozšířením kompetencí učitelů

Naše škola se jako jeden z osmi partnerů podílí na realizaci projektu. Cílem projektu jsou pracovní stáže pedagogů u firem a zapracování nově získaných poznatků do výuky odborných předmětů.

Více informací.

 


Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

univ

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou získala, v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti Zvyšování kvality ve vzdělávání, grant na projekt „Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy“ ve výši 4,9 mil. Kč.

Více informací.