Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou získala, v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti Zvyšování kvality ve vzdělávání, grant na projekt „Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy“ ve výši 4,9 mil. Kč.

Cílem projetu je vytvořit srozumitelné učební texty pro výuku odborných předmětů, praxe a odborného výcviku v elektrotechnickém vzdělávání. Vytvořené texty budou určeny žákům a pedagogickým pracovníkům. Projekt realizuje přípravu kompetencí žáků pro úspěšné složení závěrečné zkoušky dle projektu „Kvalita I. – nová závěrečná zkouška“ a pro složení zkoušky dle Pilotního projektu evropské certifikace pro odborné vzdělávání v elektrotechnice „EURCERT“.

Realizace projektu bude probíhat od 1. března 2009 do 28. února 2012.


Úvodní konference k projektu – 9. dubna 2009

Zobrazit v .pdf

Prezentace projektu na výstavě Vzdělání a řemeslo – 1. října 2009

Zobrazit v .pdf


Zpracovávané aktivity

Více info

Prezentace projektu na výstavě Vzdělání a řemeslo 2010

Zobrazit v .pdf

Příklady použití elektromagnetických stykačů

Zobrazit v .pdf

Informace o projektu – září 2011

Zobrazit v .pdf

Prezentace projektu na výstavě Vzdělání a řemeslo 2011

Zobrazit v .pdf

Závěrečná konference 3.2. 2012

Zobrazit v .pdf