Inovace vzdělávání rozšířením kompetencí učitelů

Naše škola se jako jeden z osmi partnerů podílí na realizaci projektu. Cílem projektu jsou pracovní stáže pedagogů u firem a zapracování nově získaných poznatků do výuky odborných předmětů.