3. výzva OPVK

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu: Využití ICT pro rozvoj a ověřování klíčových kompetencí v návaznosti na školní vzdělávací programy

Název projektu anglicky: Use of ICT for the development and assesment of key competencies in accordance with school education programmes

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0035

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou získala, v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti Zvyšování kvality ve vzdělávání, grant na další projekt „Využití ICT pro rozvoj a ověřování klíčových kompetencí v návaznosti na školní vzdělávací programy“ ve výši 1,8 mil. Kč.
Cílem projektu je s využitím ICT zpřístupnit vytvořené materiály pro výuku základů elektrotechniky, matematiky a fyziky v elektrotechnickém vzdělávání pro rozvoj technických dovedností a kompetencí žáků, pro domácí přípravu žáků, zvýšení jejich zájmu o studium technických oborů a pro podporu talentovaných žáků – budou určeny žákům a pedagogickým pracovníkům školy.
Pro jednotlivé předměty budou vytvořeny soubory testových úloh pro ověřování získaných kompetencí žáků pomocí ICT a krátké vysvětlující texty k těmto úlohám. Touto formou budou dále zpracovány odborné výrazy v anglickém, německém a ruském jazyce.
Projekt připravuje žáky pro úspěšné složení závěrečné zkoušky dle projektu „Kvalita I – nová závěrečná zkouška“, získání mezinárodního certifikátu EURCERT dokládajícího úroveň znalostí a dovedností v elektrotechnice, k maturitní zkoušce a pro přípravu ke studiu na vysokých školách technického zaměření. Tento projekt navazuje na projekt předchozí.
Realizace projektu bude probíhat od 1. března 2011 do 30. června 2012.

3. výzva OPVK

Zobrazit v .pdf

Prezentace projektu na výstavě Vzdělání a řemeslo 2011

Zobrazit v .pdf