Zkvalitnění a rozšíření výuky v IT oborech na SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.1.14/01.0023

Název projektu:

Zkvalitnění a rozšíření výuky v IT oborech na SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

Doba trvání projektu

od 16. července 2012 do 31. 12. 2014

V rámci projektu proběhne:

- nákup zařízení – výkonná PC, 3D kamera, SW (Maya, 3DsMax, Photoshop, Flash, …)

- školení učitelů

- Programování – OOP, .net, mobilní zařízení, GUI, databáze, …, Hero engine

- Adobe Photoshop

- Autodesk Maya

- výuka žáků ve škole bude probíhat v předmětech, které jsou navíc nad rámec vyučovaných předmětů programování a grafiky – v prvním roce formou kroužku, později jako nepovinné předměty zavedené do ŠVP.

Předměty se nazývají:

„Programování .NET aplikací“

OOP, .net, mobilní zařízení, GUI, databáze, …, Hero engine

„Herní grafika a multimedia“

3D grafika, Photoshop, Flash animace, Video

Žáci mohou navštěvovat podle svého zájmu jeden nebo oba předměty

- praxe žáků u zaměstnavatele od října 2012

žáci budou vytvářet výukovou MMORPG hru

žáci budou u zaměstnavatele vedeni profesionálním programátorem z praxe

žáci navrhnou koncept hry, budou se týmově podílet na všech činnostech kolem hry

podle zájmu budou – programovat hru v herním prostředí Heroengine, nebo tvořit grafiku nejen pro hru samotnou, natáčet a stříhat video, tvořit zvuky a hudbu

zaměstnavatel má k dispozici nahrávací studio, kde se žáci seznámí, pod vedením zkušených profesionálů, se zpracováním zvuku, grafiky a videa.