Zavádění nových technologií do výuky praktického vyučování v technickém oboru elektro

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.1.14/01.0045

Název projektu:

Zavádění nových technologií do výuky praktického vyučování v technickém oboru elektro

Doba trvání projektu

od 1.8 2012 do 31. 12. 2014

Projekt je rozdělen do dvou aktivit:

Výukový modul – „Práce pod napětím“

V rámci aktivity bude vybudována nová dílna, kde se žáci seznámí s problematikou prací na vedení NN metodou práce pod napětím.

V rámci projektu proběhne:
• nákup materiálního vybavení dílny PPN
• nákup osobních ochranných a pracovních pomůcek pro PPN
• nákup izolovaných žebříků pro PPN
• vytvoření výukového textu Práce pod napětím
• pořízení instruktážního videa s problematikou PPN

Výukový modul – „Nové způsoby provádění elektrických instalací a ochrany proti přepětí“

V rámci aktivity bude vybudována nová dílna, kde se žáci seznámí s problematikou inteligentních elektroinstalací a naučí se osazovat a programovat jednotlivé komponenty inteligentní elektroinstalace. Dále bude vybavena učebna komponenty vnější a vnitřní ochrany proti přepětí.

V rámci projektu proběhne:
• nákup materiálního vybavení dílny inteligentních elektroinstalací
• nákup materiálního vybavení učebny vnější a vnitřní ochrany proti přepětí
• vytvoření výukového textu Inteligentní elektroinstalace a ochrana proti přepětí
• pořízení instruktážního videa s problematikou inteligentních elektroinstalací a ochrany proti přepětí

Výuka na polygonu PPN

Zobrazit v .pdf

Výuka na polygonu „Práce pod napětím“

Zobrazit v .pdf

Výuka na polygonu PPN MZ8

Zobrazit v .pdf

Výuka na polygonu (Práce pod napětím) a výuka na učebně Inteligentních elektroinstalací

Zobrazit v .pdf

Video 1 – Výměna pojistkových držáků v jedné fázi bez přerušení proudové zátěže v kabelových skříních NN


Video 2 – Výměna průběžného izolátoru ze stanoviště s možností styku s částmi spojenými s vodičem PEN
Video 3 – Ochrana cizích osob před nahodilým dotykem živých částí
Video 4 – Dotažení nebo výměna proudových svorek venkovního holého vedení prováděná ze stanoviště s možností styku s částmi spojenými s vodičem PEN