Projekt: ZŠ Zliv – zlepšení podmínek pro technické a přírodovědné vzdělávání

Projekt: ZŠ Zliv – zlepšení podmínek pro technické a přírodovědné vzdělávání

Realizátor: Město Zliv

Partner projektu: Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Celkové plánované výdaje projektu: 3 007 515Kč

Plánovaná doba realizace: 1. říjen 2013 – 20. březen 2015

Cíl projektu:

Modernizovat výuku a zlepšit kvalitu výuky technicky a přírodovědně zaměřených předmětů na II. stupni ZŠ Zliv

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšení vybavení pro výuku přírodovědných a technicky zaměřených předmětů na 2. stupni Základní školy Zliv (příspěvková organizace zřizovaná městem).
Vybavení školy pro výuku přírodovědných a technických předmětů na 2. stupni bylo velmi zastaralé, školní dílny byly z hlediska vybavenosti na velmi nízké úrovni.
Obsahem projektu je pořízení moderních výukových pomůcek pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu a pracovní výchovy (dílny).
Součástí projektu jsou doplňkově nezbytné stavební úpravy školních dílen související s instalací pořízeného vybavení.

Plánované financování projektu:

Dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad: 2 220 680KčSpolufinancování z finančních prostředků Města Zlivi: 786 835Kč
Projekt CZ.1.14/2.4.00/27.02894 ZŠ Zliv – zlepšení podmínek pro technické a přírodovědné vzdělávání je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad