Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 – 30. 6. 2015

Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních odborných školách a středních odborných učilištích kraje.

Specifickým cílem je:

– zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení,

– seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi,

– efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky,

– využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání,

– zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky,

– zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech,

– podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů.

Hlavním výstupem projektu bude využití modernizovaných výukových prostor pro výuku a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol.

Aktivity projektu jsou tedy zaměřené zejména na zkvalitnění výukového zázemí středních škol, rozvoj různých forem vzdělávání – včetně volnočasových aktivit – určených pro žáky základních a středních škol a dále na podporu spolupráce se zaměstnavateli a vysokými školami jako nositeli technického know-how.

Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění.

Projekt, zahrnující podporu výuky technických oborů, včetně zapojení základních škol do tohoto procesu, je součástí strategických koncepcí Jihočeského kraje (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje, Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020).

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem 15 partnerských středních škol, navštěvující technické (resp. přírodovědné) obory a žáci 96 základních škol, které budou přímo zapojeny do vybraných klíčových aktivit.

Maximální výše finančního příspěvku na uvedený projekt byla stanovena na 137 348 023,70 Kč.

Seznam partnerů-škol zapojených do projektu
1. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 (
http://www.spsautocb.cz/ )
2. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 (
http://www.soublatna.cz/ )
3. Střední škola, České Velenice, Revoluční 220 (
http://www.sscv.cz/ )
4. Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304 (
http://www.skolatrochujinak.cz/cs/aktuality.html )
5. Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 (http://www.sosehl.cz/ )

6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 (
http://www.sos-jh.cz/ )
7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 (
http://www.issou-milevsko.cz/ )
8. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 (
http://www.sou-pi.cz/ )
9. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 (
http://www.copsu.cz/cs/ )
10. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 (
http://www.sps-sosstrakonice.cz/ )
11. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 (
http://www.sous.cz/ )
12. Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 (
http://www.sps-tabor.cz/cz/skola/aktuality )
13. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709 (
http://www.souts.cz/ )
14. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527(
http://www.sosvel.cz/news.php?readmore=163 )
15. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267 (
http://www.stredni-skola.eu/ )

Žáci základních škol navštívili vodní elektrárnu Lipno

Za elektrotechnikou na Hlubokou

Technické muzeum v Praze a Techmánie v Plzni

Za elektrotechnikou na Hlubokou II

Exkurze žáků Soše, Cop Hluboká nad Vltavou na ZČU FEL

Elektrotechnika zábavně na SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

Exkurze žáků Soše, Cop Hluboká nad Vltavou na vodní elektrárnu Písek a vodní dílo Orlík

Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

ZŠ a MŠ Ševětín – Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Žáci SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou v Temelíně

ZŠ Zliv – Čtvrtý projektový den v SOŠE COP Hluboká nad Vltavou

ZŠ O. Nedbala – Projektový den

ZŠ Hluboká n. Vlt. – Dva roky spolupráce se SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

Evaluační zpráva

Zobrazit v .pdf