Poznáváme naše sousedy

Projekt Poznáváme naše sousedy

Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0112

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl naší škole schválen k financování projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0112 „Poznáváme naše sousedy a jejich jazyk“, který je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci tohoto projektu se uskuteční tři klíčové aktivity.

Aktivita Zahraniční jazykový kurz pro učitele je zaměřena na zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách. Jedná se o krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání minimálně 10 pracovních dnů. Tato aktivita na naší škole již proběhla během letních prázdnin, účastnilo se jí 5 pedagogických pracovníků.

Další aktivitou, která je připravována, je Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky, která má za cíl zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Tato aktivita bude realizována jako krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Poslední aktivitou, kterou bude naše škola realizovat, je Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. Tato aktivita zajišťuje profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v podobě stínování na partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních organizacích v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program. Jedná se o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dnů sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže mohou být zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování.

Článek Poznáváme naše sousedy

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou v Anglii a Německu

Zobrazit v .pdf