Provozní elektrotechnika – denní nástavbové studium

Kód oboru: 26-41-L/52

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů elektro 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, zakončeno maturitní zkouškou. Možnost uplatnění absolventů ve společnosti E.ON ČR a.s.

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2013

Profil absolventa

Zobrazit v .pdf

Učební plán

Zobrazit v .pdf

Způsob ukončení vzdělávání

Zobrazit v .pdf

Potvrzení od lékaře
Ke zvolenému oboru je nutné přiložit vyjádření lékaře na zvláštním tiskopisu.