Učební obory

Elektrikář, Elektrikář – silnoproud

Kód oboru: 26-51-H/01, 26-51-H/02

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2021

3leté učební obory, zakončené závěrečnou zkouškou, získání výučního listu

Zaměření:

  • Elektrické rozvody a instalace
  • Zapojování elektrických spotřebičů
  • Opravy elektrických zařízení
  • Inteligentní elektroinstalace
  • Sdělovací a zabezpečovací technika

provádění elektrických rozvodů a instalací, zapojování a opravy nejrůznějších elektrospotřebičů včetně elektronických, programování logických automatů, montáž a instalace zabezpečovacích systémů, práce s výpočetní technikou, textovými editory a grafickými programy pro návrhy elektrických zařízení, využití internetu k elektronické korespondenci a vyhledávání informací.

Uplatnění:
provádění elektrických rozvodů a instalací, zapojování nejrůznějších elektrospotřebičů, provádění jejich oprav s použitím měřících přístrojů.

Další vzdělávání absolventů:
absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia, které navazuje na předešlou přípravu. Studium probíhá na naší škole formou denního studia nebo studia při zaměstnání. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Potvrzení od lékaře
Ke zvolenému oboru je nutné přiložit vyjádření lékaře na zvláštním tiskopisu.

el 2021 4 el 2021 3

Elektrikář 26-51-H/01:

Profil absolventa

Zobrazit v .pdf

Učební plán

Zobrazit v .pdf

Způsob ukončení vzdělání

Zobrazit v .pdf

Elektrikář – silnoproud 26-51-H/02:

Profil absolventa

Zobrazit v .pdf

Učební plán

Zobrazit v .pdf

Způsob ukončení vzdělání

Zobrazit v .pdf

Informační leták

Zobrazit v .pdf
Přehled oborů