Učební obory

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Kód oboru: 26-52-H/01

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2019

Tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem.

Zaměření:

 • Měřící a regulační technika
 • Průmyslová automatizace
 • Sdělovací a zabezpečovací technika
 • Klimatizační zařízení a tepelná čerpadla
 • Zdvíhací zařízení, výtahy

Uplatněni:

 • automatické výrobní linky;
 • robotizovaná pracoviště;
 • rozpoznávací a čtecí technická zařízení;
 • kancelářská technika;
 • zdravotnická přístrojová technika;
 • spotřební elektronika;
me 2021 1 me2021 2

Zaměřeni:
Absolventi se mohou uplatnit především v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích. Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích, anebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů, popřípadě jejich typických částí, např. elektrické a elektronické funkční celky technických zařízení zpracovávají signály či informace, elektrické pohony a napájecí zdroje apod.

Další vzdělávání absolventů:
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia, které navazuje na předešlou přípravu. Studium probíhá na naší škole formou denního studia nebo studia při zaměstnání. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Potvrzení od lékaře
Ke zvolenému oboru je nutné přiložit vyjádření lékaře na zvláštním tiskopisu.

Profil absoloventa

Zobrazit v .pdf

Učební plán

Zobrazit v .pdf

Způsob ukončení vzdělání

Zobrazit v .pdf

Informační leták

Zobrazit v .pdf
Přehled oborů