NOVÉ TECHNOLOGIE DO VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A ODBORNÉHO VÝCVIKU, VČETNĚ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE ELEKTROTECHNICKÉ V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU

Tento projekt: ,,NOVÉ TECHNOLOGIE DO VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A ODBORNÉHO VÝCVIKU, VČETNĚ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE ELEKTROTECHNICKÉ V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU“ je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002740

Datum zahájení realizace: 2017

Datum ukončení realizace: 2018

Projekt řeší problematiku zastaralého a nevyhovujícího vybavení učeben školy. Jedná se o učebny určené pro praktickou výuku odborných předmětů a odborného výcviku, které budou projektem modernizovány. S ohledem na rozvíjející se obory v oblasti IT a elektrotechniky je modernizace je nutná.
Učebny určené k odbornému výcviku a odborné výuce budou rekonstruovány a vybaveny novým moderním zařízením, které splňuje současné nároky a požadavky na výuku.  Celkem bude rekonstruováno a modernizováno jedenáct učeben. Jedná se o učebny silnoproudu, slaboproudu, přírodovědného vzdělávání (fyziky), elektropneumatiky, učebny informatiky SVT1 a DVT4, učebnu PZTS a kamerových systémů, učebnu počítačové 3D grafiky, animace a počítačových sítí AVT3 a o učebnu hardwaru.
Díky zajištění bezbariérového přístupu k těmto učebnám bude výuka zpřístupněna studentům se sníženou schopností pohybu.
Dojde také k částečné úpravě venkovního prostranství, zejména vytvořením odpočinkové zóny a výsadbou zeleně.
Předpokládané výdaje projektu jsou 26 545 185,39 Kč, z toho tvoří předpokládané způsobilé výdaje projektu 26 233 005,39 Kč.