Kvalifikace pro třetí tisíciletí v elektrotechnice

Střední odborná škola elektrotechnická v Hluboké nad Vltavou je zapojena jako partner v programu Erasmus plus do projektu Kvalifikace pro třetí tisíciletí v elektrotechnice. Ústředními pojmy jsou elektromobilita a smart grids.

Inovativní projekt, který je realizován v průběhu tří let od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019, propojuje nejnovější technologické trendy s požadavky trhu práce po kvalifikované pracovní síle.

Ambicí projektu je sblížit vzdělání v různých zemích a zajistit jeho porovnatelnost napříč Evropou. Absolventi modulů tak zvýší svou kvalifikaci a uplatnitelnost nejen na národním, ale i na evropském trhu práce.
V projektu vznikne 5 vzdělávacích modulů pro oblasti elektromobility a smart grids s potenciálem zařadit se mezi oficiálně uznávané profesní kvalifikace

Těmito moduly jsou:
• Montér dobíjecích stanic
• Opravář elektrických pohonů elektromobilů
• Opravář elektrických přístrojů elektromobilů
• Montér smart girds se zaměřením na rozvodné sítě
• Montér smart girds domovních instalací

Každý z modulů doplní vzdělávací materiály a e-learningový kurz přístupný široké veřejnosti. Jejich absolvováním účastníci získají prakticky využitelné znalosti vysoce ceněné zaměstnavateli v elektrotechnickém průmyslu.
Potenciál vzdělávacích materiálů a modulů bude pilotně ověřen na cílových skupinách zaměstnanců, studentů odborných škol a zájemců o práci v souvisejících oborech, a to v České republice, na Slovensku, v Německu, Španělsku a Itálii.
Ve dnech 12. a 13. prosince 2017 proběhlo setkání partnerských škol a vzdělávácích organizací ve španělské Seville, kde došlo k prezentaci vytvořených výukových materiálů jednotlivých modulů. Naše škola zpracovává modul Opravář elektrických přístrojů elektromobilů.

Následovat bude praktické ověření zpracovaných učebních textů, jejich pochopení, úplnost a převedení do podoby e-learningových kurzů.

Informační leták

Zobrazit v .pdf