Vzdělání pro budoucnost

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005180

Název projektu CZ: Vzdělání pro budoucnost

Název projektu EN: Education for the future

Datum zahájení realizace: 1. 6. 2017

Datum ukončení realizace: 31. 5. 2019