Domov mládeže

Úsek domova mládeže je nedílnou a důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Protože probíhá ve volném čase, má zcela jiný charakter, postupy a přístupy než vyučování ve škole a na odborném výcviku.

Žáci, kteří přicházejí do prvního ročníku, často zažívají první delší odloučení od rodin, což pro ně může být značně složité, proto jim vychovatelé částečně rodinu suplují a snaží se, aby tato změna byla co nejmírnější. Zajišťují žákům prostředí s příjemným sociálním klimatem, kde funguje otevřená a přátelská komunikace. Zároveň se snaží vést žáky k samostatnosti, zodpovědnosti, dodržování pravidel, hygienickým i dalším dobrým návykům do života.

Zájmová činnost funguje na principu dobrovolnosti a proaktivního přístupu samotných žáků. Je každý rok aktualizována dle potřeb žáků i moderních trendů mimoškolní výuky. Jedná se o pravidelnou i příležitostnou činnost, která má charakter vzdělávací, sportovní i sociální.

Mladí lidé jsou často vystavováni nejrůznějším nebezpečím – závislostem, rizikovému chování. I v tomto ohledu jsou vychovatelé žákům nápomocni a snaží se o soustavnou efektivní prevenci, případně včasnou intervenci. Vychovatelé se v této problematice dále vzdělávají a spolupracují úzce se zákonnými zástupci i ostatními pedagogy na škole.

Základní informace
Stravování
Zájmová činnost

uvod dm