Přehled aktuálních projektů

Název projektu: Šablony III na SOŠE, COP Hluboká


Název projektu: Obědy pro jihočeské děti


Název projektu: Digitalizujeme školu


Název projektu: Doučování žáků škol REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY


Název projektu: Digitalizujeme: NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY PRO ŠKOLY


Název projektu: Doučování žáků škol REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY


ikap_iii

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

Název příjemce: Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Zahájení projektu: 1. ledna 2021

Ukončení projektu: 31. října 2023eu proj vertm

Název projektu: Rozvoj vzdělávání na SOŠE a COP Hluboká nad Vltavou

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012746

Název příjemce: Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Zahájení projektu: 1. září 2019

Ukončení projektu: 31. srpna 2021TCO_

Název projektu: Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_020/0004176

Zahájení projektu: 1. května 2017

Ukončení projektu: 30. dubna 2020

Naše škola je partnerem.

 

Více informací.


 

Print

Název projektu: ERASMUS + :  Kvalifikace v elektrotechnice na třetí tisíciletí – finanční partnerství SŠEaE Sokolnice

Datum zahájení realizace: 1. 9. 2017

Datum ukončení realizace: 31. 8. 2019

Více informací.


 

eu_ministerstvo_logo

Tento projekt: ,,NOVÉ TECHNOLOGIE DO VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A ODBORNÉHO VÝCVIKU, VČETNĚ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU NA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE ELEKTROTECHNICKÉ V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU“ je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002740

Datum zahájení realizace: 2017

Datum ukončení realizace: 2018

Více informací.


 

logolink_OPVVV_MSMT

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Název projektu:  Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)
V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.    

Více informací.

logolink_NIDV_INKLUZE_cmyk

 


 

OPVK

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005180

Název projektu CZ: Vzdělání pro budoucnost

Název projektu EN: Education for the future

Datum zahájení realizace: 1. 6. 2017

Datum ukončení realizace: 31. 5. 2019

Více informací.

 vzdelani_pro_budoucnost

Přehled ukončených projektů