Dokumenty


Zřizovací listina 2024

Zobrazit v .pdf

Roční realizační plán na školní rok 2022-2023

Zobrazit v .pdf

Školní řád

Zobrazit v .pdf

Školní řád - přílohy

Zobrazit v .pdf

Zřizovací listina 2023

Zobrazit v .pdf

Vnitřní řád DM

Zobrazit v .pdf

Krizový plán


Zobrazit v .pdf

Minimální preventivní program


Zobrazit v .pdf

Postup při řešení vysoké absence

Zobrazit v .pdf

Školní program proti šikanování

Zobrazit v .pdf

Školní poradenské pracoviště

Zobrazit v .pdf

Školní preventivní strategie na období 2022 – 2027

Zobrazit v .pdf

Souhlas s poskytováním poradenských služeb ŠPP

Zobrazit v .pdf

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků

Zobrazit v .pdf