Info k maturitě

Maturitní zkouška 2023/2024

– přihlášení k maturitní zkoušce do 1. 12. 2023 k jarnímu zkušebnímu období 2024, přihlášení k maturitní zkoušce do 25. 6. 2024 pro podzimní zkušební období 2024

  - maturitní zkoušky se konají od 2.5. do 10.6. v jarním zkušebním obobí. V podzimním zkuš. obodobí od 1.9. do 20.9.

Písemné zkoušky:
ČJ - 16. 4. 2024 od 13.30 (120 minut)
CZJ - 17. 4. 2024 od 13.30 (80 minut)       

– Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2024 budou konat 2.–7. května 2024, v podzimním zkušebním období od 1. do 10. září 2024.

VOLNO PŘED ZKOUŠKOU: 

Praktické zkoušky:
ED 2  25. 4. - 26. 4. 2024
IT 4    25. 4. - 26. 4. 2024    Uznávání ICT certifikátů - Praktická zkouška 
ME 4  18. 4.  - 19. 4. 2024

Ústní zkoušky:
ED 2  20. 5. - 24. 5. 2024
ME 4  20. 5.  - 24. 5. 2024 Uznávání ICT certifikátů – Ústní zkouška
IT 4  27. 5.  - 30. 5. 2024

Předání maturitních vysvědčení 2024 - Lovecký zámeček Ohrada Hluboká nad Vltavou:
ED2, ME 4
- 24.5. od 12:30 
IT 4
- 31.5. od 13:00 

Cermat informace k Maturitě 2024

Maturitní zkouška 2024 

Maturitní kalendář 2024 

Informace o úhradě zdravotního pojištění absolventa
Pokud nebudete pracovat, podnikat nebo nebudete registrováni na Úřadu práce s žádostí o práci, stát platí za vás zdravotní pojištění do 31. srpna příslušného školního roku.
Do 5. září musíte splnit ohlašovací povinnost a nahlásit své zdravotní pojišťovně ukončení studia. Pak jste povinni si hradit pojistné sami. Toto platí i pro ty, kdo konají MZ v září či později.

Do kdy jste žáky školy
Dnem následujícím po dni, kdy žák vykonal úspěšně MZ, přestává být žákem školy.
Nevykonal – li žák MZ v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Přihláška k maturitní zkoušce

Zobrazit v .pdf

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka

Zobrazit v .doc

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Zobrazit v .pdf

Způsob hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Zobrazit v .doc

Seznam četby k společné části maturitní zkoušky

Zobrazit v .pdf

Seznam četby k maturitní zkoušce – šablona

Zobrazit v .doc

Hodnocení písemné práce z českého jazyka

Zobrazit v .pdf

Maturitní témata Informační technologie

Zobrazit v .pdf

Maturitní témata Mechanik elektrotechnik

Zobrazit v .pdf

Maturitní témata Provozní elektrotechnika

Zobrazit v .pdf

Seznam maturitních témat k ústní zkoušce z anglického jazyka pro školní rok 2023/2024

Zobrazit v .pdf