Základní informace

Ubytování

Domov mládeže se nachází přímo v areálu školy a ubytovává asi čtvrtinu všech žáků. Budova je tvořena 3 podlažími a žáci jsou ubytováni na buňkách po 2 dvoulůžkových pokojích s 1 sociálním zařízením. Přímo na DM mají žáci možnost využívat ke svým aktivitám 2 klubovny s televizí, hernu, posilovnu, knihovnu a malou tělocvičnu; samozřejmostí je internetové připojení zdarma. Celková kapacita je 124 míst. Fungování domova mládeže se řídí Vnitřním řádem DM, program dne pak Denním řádem.

Cena za ubytování činí 900 Kč za měsíc.

Přihlašování na DM

Přihlášku podávají žáci vyšších ročníků vždy na konci školního roku, nejpozději do 15.6. U žáků nastupujících do prvních ročníků je přihláška na DM součástí zasílaných nástupních informací. O přijetí rozhoduje vedoucí vychovatel a žáci a zákonní zástupci jsou vyrozuměni o přijetí osobně nebo e-mailem.


Vnitřní řád DM

Zobrazit v .pdf

Režim dne DM

Zobrazit v .pdf

Přihláška na DM

Stáhnout v .doc

FOTOGALERIE

Základní informace
Stravování
Zájmová činnost