Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

2.kolo přijímacího řízení bude otevřeno pro 3 obory:

- Elektromechanik pro zařízení a přístroje - tříletý učební obor - volných míst 10

- Elektromechanik pro zařízení a přístroje - zkrácené studium - volných míst 10

- Provozní elektrotechnika - nástavbové studium - volých míst 15

Přihlášky se podávají stejně jako v 1. kole tedy přes DiPSy nebo papírově.

Stenjě platí i prioritizace škol na přihlášce.

Termín pro podání přihlášek je od 21. 5. do 24. 5. 2024.

Zveřejnění výsledků 21. 6. 2024.

 

1. kolo přijímacího řízení 2024

Nové informace k přijímacímu řízení můžete najít zde:

www.prihlaskynastredni.cz 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/349-jednotna-prijimaci-zkouska-2024

V prvním kole přijímacího řízení se můžete přihlásit na tři školy, nebo například na jednu školu a tři různé obory/zaměření. 

Termín podávání přihlášek je 1. 2. - 20. 2. 2024.

 - https://dipsy.cz/ - elektronické podání

- Přihlášky je nutné zaslat do všech oborů vzdělávání, tedy i do učebních oborů.
    - https://www.msmt.cz/file/61728/

- Povinné přílohy přihlášky:
 - potvrzení od lékaře - https://www.msmt.cz/file/61747/ - mimo obor Informační technologie
 - doporučení poradenského zařízení obsahující úpravy podmínek přijímacích zkoušek - pouze pokud máte speciální vzdělávací potřeby 
 - hodnocení ze ZŠ u všech oborů - https://www.msmt.cz/file/61829/
 - hodnocení ze SŠ v případě zkráceného studia oboru Elektrikář 26-51-H/01 a 26–52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - https://www.msmt.cz/file/61829/  

 

Přijímací zkoušky v roce 2024
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, kterou vyhodnocuje CERMAT je stanovena v řádném termínu na dny:

  1. termín: pátek 12. dubna 2024 matematika, český jazyk
  2. termín: pondělí 15. dubna 2024 matematika, český jazyk

Náhradní termíny jsou 29. dubna 2024 a 30. dubna 2024.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  zveřejněny zde: https://www.sosehl.cz/index.php/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/vysledky-prijimaciho-rizeni

Kritéria přijímacího řízení 2024 pro 1. kolo

Obor: 18–20-M/01 Informační technologie

18–20-M/01 Informační technologie

Zobrazit v .pdf

Obor: 26–41-L/01 Mechanik elektrotechnik

26–41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Zobrazit v .pdf

Obor: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Zobrazit v .pdf

Obor: 26–51-H/01 Elektrikář
Obor: 26–51-H/02 Elektrikář – silnoproud
Obor: 26–52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26–51-H/01 Elektrikář + 26–51-H/02 Elektrikář – silnoproud + 26–52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Zobrazit v .pdf

ZKRÁCENÉ STUDIUM - Obor: 26–51-H/01 Elektrikář
ZKRÁCENÉ STUDIUM - Obor: 26–52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

ZKRÁCENÉ 26–51-H/01 Elektrikář + ZKRÁCENÉ 26–52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Zobrazit v .pdf

Přepočet průměru na body

Kalkulačku naleznete ZDE

Počty přijímaných žáků
18–20-M/01 Informační technologie – počet přijímaných 30

26–41-L/01 Mechanik elektrotechnik – počet přijímaných 42

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika – počet přijímaných 30

26–51-H/01 Elektrikář – počet přijímaných 28

26–51-H/02 Elektrikář – silnoproud – počet přijímaných 28

26–52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje – počet přijímaných 28

26–51-H/01 Elektrikář - ZKRÁCENÉ STUDIUM – počet přijímaných 5

26–52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - ZKRÁCENÉ STUDIUM – počet přijímaných 20 

Užitečné odkazy:
https://prijimacky.cermat.cz/
https://infoabsolvent.cz/

Informace k jednotné přijímací zkoušce:
https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/349-jednotna-prijimaci-zkouska-2024

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

Testová zadání k procvičování
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://procvicprijimacky.cermat.cz/

Info k přijímacímu řízení