I. pololetí
začátek výuky 1. 9. 2021
konec výuky 31. 1. 2022

II. pololetí
začátek výuky 4. 2. 2022
konec výuky 30. 6. 2022

Prázdniny:
– Podzimní  27 . a 29. 10. 2021
– Vánoční  23. 12. 2021 – 2. 1. 2021 – nástup do školy 3. 1. 2022
– Pololetní  4. 2. 2022
– Jarní  28. 2. – 6. 3. 2022
– Velikonoční  14. 4. 2022
– Hlavní  1. 7. – 31. 8. 2022

Volné dny:  27. 9. 2021, 25. - 26.10.2021

Pedagogické rady:
– v I. pololetí   5. 11. 2021, 14. 1. 2022
– ve II. pololetí  8. 4. 2022, 28. 6. 2022

SRPDŠ: – třídní schůzky 12. 11. 2021, 22. 4. 2022

Přijímací řízení:
- řádný termín 12. a 13. 4. 2022
– přihlášky do 1. 3. 2022

Den otevřených dveří
– sobota  27. 11. 2021 8:00- 13:00
– a ve dnech  10. – 13. 1. 2022 9:00 – 17.00

Adaptační kurzy 1. ročníků
– 13.9. - 8.10.2021

Souvislá praxe:
- ME 3 -
 14. 3. - 25. 3. 2022
- IT 2, IT 3, ED 1 - 23. 5. - 3. 6. 2022
- ME 2  - 30. 5. - 10. 6. 2022

Sportovně turistické kurzy
IT 2 -  6. - 10.6.   
- ME 2 - 13. - 17.6.  Maturitní zkoušky
– přihlášení k maturitní zkoušce do 1. 12. 2021 k jarnímu zkušebnímu období 2022, přihlášení k maturitní zkoušce do 25. 6. 2022 pro podzimní zkušební období 2022
– Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2022 budou konat 2. – 4. května 2022, v podzimním zkušebním období pak 1. – 6. září 2022.

VOLNO PŘED ZKOUŠKOU:  ...


Časový rozvrh – https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Písemné zkoušky: 
ČJ - 12. 4. 2022 od 13.30 (120minut)
CZJ - 13. 4. 2022 od 13.30 (60 minut)

Praktické zkoušky:
ED 2    10. 5. 2022
ED 3D 10. 5. 2022  
IT 4    11. 5. - 12. 5. 2022 
ME 4A  21. 4. - 22. 4. 2022
ME 4B  28. 4. - 29. 4. 2022

Ústní zkoušky:
IT4    18. 5. - 19. 5. 2022
ME 4A  23. 5. - 24. 5. 2022
ME 4B  25. 5. - 26. 5. 2022
ED 2   23. 5. - 25. 5. 2022
ED 3D  26. 5. 2022

– předání maturitních vysvědčení - 30. 5. 2022 zámeček Ohrada Hluboká nad Vltavou  

 

Záverečné zkoušky 

Písemná zkouška:    1. 6. 2022 od 7.50

Praktické zkoušky:  

- všechny praktické zkoušky začínají v 6.45 na VT 4

PK A - 13. 6. a PK B - 17. 6. 2022 

ZS 1     - 16. 6. 2022

ME 3    - 15. 6. 2022

EL 3A  - 20. 6. 2022

EL 3B  - 21. 6. 2022

VOLNO PŘED ZKOUŠKOU:      

                             
Ústní zkoušky:  

PK A - 22. 6. a  PK B - 23. 6. 2022

ZS 1     - 24. 6. 2022

EL 3A   - 27. 6. 2022

EL 3B   - 28. 6. 2022

ME 3    - 29. 6. 2022


– předání výučních listů - zámeček Ohrada Hluboká nad Vltavou 

   30. 6. 2022 od 11.30 - EL 3A, EL 3B, ZS

                      od 12.15 - PK A, PK B. 


OPRAVNÉ ZKOUŠKY


OPRAVNÉ ZKOUŠKY A PŘEZKOUŠENÍ - 25. - 29. 8. 2022

MATURITNÍ ZKOUŠKY

    - praktická - 31. 8. 2022 od 7.00

    - písemná - ČJ, AJ - 31. 8. 2022 od 8.00

    - ústní - 8. - 9. 9. 2022

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

    - písemní - 1. 9. 2022 od 7.45

    - praktická - 2. 9. 2022 od 6.45

    - ústní - 8. 9. 2022 od 7.15


   
.