Organizace školního roku

I. pololetí

začátek výuky 4. 9. 2023
konec výuky 31. 1. 2024

II. pololetí

začátek výuky 1. 2. 2024
konec výuky 21. 6. 2024

Prázdniny

Podzimní   26. a 27. 10. 2023
Vánoční   23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 – nástup do školy 3. 1. 2024
Pololetní   2. 2. 2024
Jarní   11. 3. - 17. 3. 2024
Velikonoční   28. 3. 2024
Hlavní   29. 6. – 1. 9. 2024 (nástup 2.9.2024)

Adaptační kurzy 1. ročníků

11.9. - 6.10.2023

Ředitelské volno

29. 9. 2023

Pedagogické rady

v I. pololetí 9. 11. 2023, 30. 1. 2024
ve II. pololetí 25. 4. 2024, 19. 6. 2024

SRPDŠ

třídní schůzky 10. 11. 2023 od 14:00 a 26. 4. 2024 od 14:00

Přijímací řízení

jednotná přijímací zkouška se koná v pátek 12. a pondělí 15. 4. 2024

– přihlášky do všech oborů je nutné zasílat do 1. 2. do 20. 2. 2024

– náhradní termíny 29. a 30. 4. 2024

Den otevřených dveří

sobota 25. 11. 2023   8:00 - 13:00

a ve dnech 8. – 11. 1. 2024 9:00 – 17.00

Setkání důchodců

13. 10. 2023 od 13:30

Shromáždění zaměstnanců

8.12.2023

Vzdělání a řemeslo

2. - 4. 11. 2023

Souvislá praxe

- ME 3A - 8. - 19. 4. 2024
- ME 3B - 15. - 26. 4. 2024
- ME 2B,  IT3, ED 1 -  20. - 31. 5. 2024
- ME 2A, IT2 -  13. -  24. 5. 2024

Sportovně turistické kurzy

- EL 2A, EL 2B, IT2, ME 2A, ME 2B - 13. 5. - 14. 6. 2024 

 

Maturitní zkoušky

V jarním období se konají od 2.5. do 10.6. - přihlášení k maturitní zkoušce do 1. 12. 2023.

V podzimním období od 1.9. do 20.9. - přihlášení k maturitní zkoušce do 25. 6. 2024.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

jarní zkušební období 2. - 7. 5. 2024

podzimní zkušební období  ...

Časový rozvrh – https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

Písemné zkoušky:
ČJ -
16. 4. 2024 od 13.30 (120 minut)
CZJ -
17. 4. 2024 od 13.30 (60 minut)

Praktické zkoušky:
ED 2  25. 4. - 26. 4. 2024
IT 4    25. 4. - 26. 4. 2024    Uznávání ICT certifikátů - Praktická zkouška, Ústní zkouška  
ME 4  18. 4.  - 19. 4. 2024

Ústní zkoušky:
ED 2  20. 5. - 24. 5. 2024
ME 4  20. 5.  - 24. 5. 2024 Uznávání ICT certifikátů – Ústní zkouška
IT 4  27. 5.  - 30. 5. 2024

Předání maturitních vysvědčení 2024 - Lovecký zámeček Ohrada Hluboká nad Vltavou:
ED2, ME 4
- 24.5. od 12:30 
IT 4
- 31.5. od 13:00 

 

Závěrečné zkoušky

Písemná zkouška:  3. 6. 2024 od 7.45 (240 minut)

Praktická zkouška:  začátek v 6.45 na VT 4 (délka 7 hodin)
PK A - 4. 6. 2024
PK B - 5. 6. 2024
ZS 1 - 6. 6. 2024
EL 3A - 10. 6. 2024
EL 3B - 7. 6. 2024
ME 3A - 11. 6. 2024
ME 3B - 12. 6. 2024

Ústní zkouška:
PK A - 12. 6. 2024
PK B - 13. 6. 2024
ZS 1 -  14. 6. 2024
EL 3A - 17. 6. 2024
EL 3B - 18. 6. 2024
ME 3A - 19. 6. 2024
ME 3B - 20. 6. 2024

Předání výučních listů 2024 - Lovecký zámeček Ohrada Hluboká nad Vltavou:
PK A, PK B - 17.6. od 13:00 
EL 3A, EL 3B, ZS - 19.6.  od 13:30