Poznat a zažít! Projektové dny na Střední škole elektrotechnické

Střední odborná škola elektrotechnická Hluboká nad Vltavou již tradičně uspořádala pro ZŠ Lišov projektové dny, které proběhly v termínech 6. a 10. května 2024.

Střední odborná škola elektrotechnická v Hluboké nad Vltavou přivítala žáky osmých tříd Základní školy Lišov připravenými stanovišti, na kterých měli žáci možnost seznámit se s ukázkami z hodin odborných předmětů a výcviku. Nabídka byla skutečně pestrá. Budoucí absolventi tříletých oborů Elektrikář – silnoproud a Elektrikář či maturitního oboru Mechanik elektrotechnik žákům představili svůj obor a ukázky toho, co se ve školních dílnách a laboratořích naučili. Stranou nezůstal ani další z oborů naší školy, v počítačových učebnách se žáci seznámili s tím, co se vlastně učí budoucí informatici oboru Informační technologie a bez jakých znalostí a dovedností se rozhodně neobejdou.

Zejména možnost přihlížet zblízka k práci budoucích expertů nebo si i sám něco malého zkusit udělat byla pro žáky velmi lákavá a přínosná. Potěšující byl zájem chlapců i dívek o technické obory a věříme, že tyto projektové dny žáky lépe vybaví informacemi potřebnými k budoucí volbě a výběru povolání.

Závěrem děkujeme všem pedagogům a mistrům, kteří se na přípravě podíleli. Velmi si vážíme aktivní účasti našich žáků na této úspěšné akci.

pd241 pd242
pd243 pd244
pd245 pd246

pd7