Opékání uzenin na Domově mládeže

S příchodem jarních dní nastal čas zprovoznění ohniště.

I přes nepříliš ideální počasí byl o tuto akci ze strany žáků projevený zájem a nálada při pojídání opečených uzenin byla skvělá.

oh241 oh242