Ohlédnutí za získáním titulu top DIGI SŠ

digio24

Dne 4. 6. 2024 se konala soutěž DIGI den pro střední školy, kterou pořádala Jihočeská hospodářská komora. Každá ze zúčastněných škol sestavila soutěžní tým, skládající se ze šesti družstev, která soutěžila v jednotlivých soutěžních kategoriích. Každá kategorie byla hodnocená jednotlivě, na závěr byla vyhodnocena TOP DIGI střední škola na základě součtu umístění v jednotlivých kategoriích.

V kategorii Kybernetická bezpečnost byl úkol koncipován jako úniková hra. Soutěžící měli na základě indicií nacházejících se v místnosti nalézt heslo pro únik. V této kategorii naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Jan Fučík (IT3), Tomáš Linhart (IT3), Vojtěch Sedláček (IT3). Ve své kategorii družstvo obsadilo 3. místo.

Další kategorií bylo Programování micro: bit. V této kategorii reprezentovali naši školu Vojtěch Matuljak (IT1), Jakub Putnar (IT1), Matěj Slávik (ME3B). Zde měli soutěžící programovat malý počítač micro: bit postavený na ARM platformě. Se svým úkolem si poradili skvěle, získali ve své kategorii 1. místo.

V pořadí třetí kategorie se zabývala využitím umělé inteligence. Soutěžící měli za úkol pomocí dialogu vedeného s umělou inteligencí vygenerovat podle předlohy celkem čtyři obrázky. Naše družstvo ve složení Matyáš Buliga (IT1), Lukáš Korch (IT2), Václav Kutheil (IT2) v této kategorii obsadilo 2. místo.

Kreativitu a zároveň týmového ducha bylo třeba prokázat v kategorii nazvané Práce s grafickými programy (Canva). Naše barvy hájilo družstvo ve složení Veronika Bernardová (IT1), Robin Filip (IT1) a Tomáš Vacek (IT2). Cílem bylo vytvořit plakát formátu A4 na libovolné téma. S tímto úkolem se naše družstvo vyrovnalo opět skvěle a obsadilo 1. místo.

Své dovednosti v oblasti 3D modelování a 3D tisku měli soutěžící prokázat při tvorbě držáku na nápojovou plechovku s upínáním na desku stolu. K modelování využívali program Tinkercad, komponenty navrženého modelu pak měli následně připravit pro 3D tisk. Soutěžící také museli osvědčit své znalosti ve vědomostním testu z oblasti 3D modelování a tisku. Naše družstvo ve složení Matyáš Jirsa (IT2), Bogdan Rudiuk (IT3), Vojtěch Vokatý (IT3) získalo v této kategorii 3. místo.

Poslední kategorií byla kategorie s názvem Programování robotů (mBot). V této kategorii nás reprezentovalo družstvo ve složení David Houdek (ME2A), Jakub Kolář (ME2A), Jan Řehoř (IT2). Úkolem bylo sestavit program pro mBota tak, aby projel určenou dráhu. I zde se našemu družstvu podařilo vybojovat stupínek nejvyšší, 1. místo.

„Na bedně“ tedy nechybělo ani jedno z našich družstev a naše škola získala titul TOP DIGI střední škola. Zároveň je s tímto oceněním spojena výhra workshopu podle vlastního výběru. Celému našemu týmu patří gratulace a zároveň poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Všichni naši soutěžící prokázali skvělé znalosti z různých oborů IT, zároveň i smysl pro spolupráci a pracovní souhru.

Velké poděkování patří samozřejmě i organizátorům této soutěže. Výběr témat pro jednotlivé kategorie l dokonale postihl velice široké spektrum jednotlivých oborů IT. Soutěž proběhla na výbornou, odnesli jsme si ten nejlepší dojem a těšíme se na další ročník této zdařilé soutěže.